Aktuelt

Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Det gamle lageret til Lilleborg skal omsider bort. Også ved denne delen av Akerselva kan det komme boliger, men det kan også være at det blir en skole. 
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Klorutslippet - Akerselva klarte seg bra

Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) ble pålagt å legge fram en rapport om miljøkonsekvensene av klorutslippet, og denne forelå helt i slutten av mai 2011. Den viser at det er mer biomasse i elva våren 2011 enn det var våren 2010. Særlig var det mye fjærmygg og steinfluer. Bestandene av døgnfluearter innen slekten Baetis er imidlertid lav. Det kan skyldes at disse først dukker opp utpå sommeren. Vi vet at mye fisk strøk med, men detaljene rundt fiskebestandene i elva er foreløpig ikke dokumentert. En rapport vil foreligge utpå sommeren.                                                                                                                                      De katastrofepregete meldingene som alle medier (og NIVA) brakte i dagene og ukene etter klorutslippet, har med andre ord ikke vært riktige.                                                                                                                                                              
Død fisk