Aktuelt

Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Det gamle lageret til Lilleborg skal omsider bort. Også ved denne delen av Akerselva kan det komme boliger, men det kan også være at det blir en skole. 
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Gjærfabrikken

GjærfabrikkenPå inngangsportalen til disse fabrikkene på Sandaker stod det engang: De norske gjær & spritfabrikker A/S. Her var noe i gjære i mer enn 100 år. I mars 2010 forsvant Iduns fabrikkbygninger, og det ble bygget seks boligbygg der de gamle fabrikkene lå. Industrivirksomheten her startet i 1883, og het den gangen Christiania Presgjærfabrik. Bildet viser fabrikbygningene sett fra vestsiden av elva.

Iduns gjærpakke