Aktuelt

Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Det gamle lageret til Lilleborg skal omsider bort. Også ved denne delen av Akerselva kan det komme boliger, men det kan også være at det blir en skole. 
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Broene over Akerselva

Den første brua over Akerselva, eller den gang "Frysja elv", var Grünerbrua. Den må ha vært på plass helt på slutten av 1100-tallet. Etter denne tid har det dukket opp 48 nye (desember 2017). I 2018 kommer en ny bro som skal krysse Akerselva fra Christian Kroghs gate og over til Elgsletta på østsiden av elva. Det blir altså 50 bruer over elva23 av dem kan kjøres med bil. Én av de siste  er "Jerusalem bru", som krysser elva like nedenfor Bjølsenfossen. Det er også én av de flotteste. 

FabrikkjenteneMange av bruene er rene kunstverk, med spennende historier. La meg bare nevne én: Beyerbrua. Denne vakre brua på Sagene ble etter brannen i 1974 bestemt oppført slik den så ut på malerier fra 1820-tallet, og har etter denne tid kun vært gangbru. Vi forbinder Beyerbrua med Oscar Braaten, som kalte den fabrikkjentenes bru. Her er en byste av dikteren på østsiden av elva, og Ellen Jacobsens skulptur av fabrikkjentene midt utpå den. Og rett nedenfor ligger Hønse-Lovisas hus.

Høsten 2016 kom det en ny bok kalt Akerselvas bruer og fosser, av Kjell Egil Sterten.

Akerselvas bruer og fosser