Aktuelt

Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Det gamle lageret til Lilleborg skal omsider bort. Også ved denne delen av Akerselva kan det komme boliger, men det kan også være at det blir en skole. 
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Møllene

Også møller var det mange av langs Akerselva i tidligere tider. Både store og små. Ved de fleste av fallene i elva, helt fra Frysja til Nedre Foss, kunne bøndene få malt korn. Den eldste befant seg ved den nederste fossen i vassdraget, og helt fra år 1220 drev cistensienserne ved Hovedøen kloster en kornmølle her. Etter reformasjonen kom mølla på Kongens hender, og den ble kalt Kongens mølle. Den var i drift helt til 1985, med ulike eiere. Driften varte altså sammenhengende i mer 700 år.

 

Kornsiloen ved Kongens mølle
Kornsiloen, som nå er studentboliger, tilhørte Kongens mølle.