Aktuelt

Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Det gamle lageret til Lilleborg skal omsider bort. Også ved denne delen av Akerselva kan det komme boliger, men det kan også være at det blir en skole. 
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Papirindustrien

Også papirindustri har vært en næringsgren langs Akerselva. Landets første papirmølle sto klar i 1695, startet av Ole Bentsen - han som har gitt navn til Bentsebrua. Til å begynne ble det laget papir av kluter av tekstilfibre, hamp, lin, bomull og gamle filler. Så kom papirmaskinene, hvor fibrene ble tørket over varme sylindere. Og til slutt kom tresliperiene, som laget papirmasse. Også landets første tresliperi startet opp på Bentse Brug (1863), og ble det siste som la ned ved Akerselva - i 1898.

GlademøllaBentse Brug lå der hvor lageret til Lilleborg nå er plassert, og på den andre siden av elva lå Nye Jerusalems papirmølle. Like ovenfor Beyerbrua produserte Glads mølle (Nedre mølle) også papir, og dette er det eldste bevarte industribygget i Oslo (bildet), fra 1736.